Echo serca płodu

Dr hab. n. med. Agata Włoch

Lekarz specjalista w Poradni Patologii Ciąży, Kardiologii Prenatalnej i Diagnostyki Wad Płodu – Badania Echokardiograficzne Płodu w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej gdzie Oddział Neonatologii oraz Ginekologiczno – Położniczy posiadają najwyższy III stopień referencyjności. Adiunkt habilitowany Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Dr hab. n. med. Agatę Włoch jako ekspert w zakresie kardiologii prenatalnej, ultrasonografii położniczej oraz echokardiografii od wielu lat jest zapraszana jako wykładowca krajowych i zagranicznych zjazdów i kongresów medycznych w tej tematyce. Jest autorem oraz współautorem rozdziałów książek i publikacji medycznych. Kierownik i współwykonawca projektów naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Programu Ministerstwa Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej – Polkard-Prenatal, i Kardio-Prenatal 2006-2007. Jako współzałożyciel oraz wykładowca Śląskiej Szkoły Ultrasonografii i Perinatologii przeszkoliła kilkuset lekarzy z całego kraju w zakresie echokardiografii i kardiologii płodowej.

PROGRAM

9.30- 11.30     Badanie serca podstawowe – pokaz filmów, ocena wszystkich projekcji wymaganych przez PTGiP

                        Badanie serca płodu w I trymestrze – filmy, wskazówki techniczne, ustawienie aparatu

  • Badanie serca z kolorowym Dopplerem – uczymy się oczami położnika patrzeć na przepływy w/sercowe w kolorowym Dopplerze. Dlaczego czasem w przepływach w/sercowych widzimy turbulencję?
  • Przykłady niedomykalności i zwężeń zastawek w badaniu CD
  • Badanie M-mode serca płodu
  • Siatki centylowe w sercu – z-score. Kiedy serce jest za duże a kiedy za małe w obrazie 4-jam serca. Nieprawidłowe położenie serca w klatce piersiowej – A. Włoch, J. Więcek

11.30 -12.30   Nieprawidłowe obrazy górnego śródpiersia – diagnostyka wad, anomalii naczyniowych, ringów naczyniowych – KROK PO KROKU DO ROZPOZNANIA  – A. Włoch

 

12.30-13.30    Zaburzenia rytmu serca płodu – diagnostyka i postępowanie. Zagadki.  – A. Włoch

 

13.30-14.00     Badanie Dopplerowskie płodu – przepływy obwodowe i w/sercowe  – J. Więcek

14.00-15.00     Obiad

15.00-15.50    Wybrane wady stożka tętniczego –  ToF, TAC, DORV – filmy pokazowe A. Włoch

15.50-16.30    Wady lewego serca – HLHS, borderline left heart, zwężenie zastawki t. aortalnej, koarktacja aorty. A. Wloch

16.30-17.10    Krążenie wątrobowe. Agenezja przewodu żylnego – rodzaje, rozpoznanie, postępowanie. Przetoki wrotno-systemowe. A. Włoch

17.10-17.20    PRZERWA KAWOWA

17.20-18.00    Zagadki, przedstawienie przypadków kardiologicznych

REJESTRACJA

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji aby móc uczestniczyć w szkoleniu.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt info@szkolenia-usg.pl