Echo serca płodu

Diagnostyka kardiologiczna płodu.

Dr hab. n. med. Agata Włoch

Certyfikowany Specjalista Kardiologii Prenatalnej, Ultrasonografii Położniczej oraz Echokardiografii posiadająca Certyfikat Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Płodowej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznej.

INFORMACJE

Diagnostyka piersi dla zaawansowanych

lek. Krzysztof Koziełek

Specjalista z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.

dr n. med. Paweł Guzik

INFORMACJE

40 pkt do Certyfikatu Podstawowego PTGiP

Dr hab. n. med. Przemysław Kosiński

Specjalista diagnostyki, terapii i chirurgii płodu, specjalista ultrasonografii w dziedzinie badań prenatalnych. W 2007 roku ukończył Akademię Medyczną, po czym rozpoczął staż podyplomowy w CSK Banacha.

dr n. med. Michał Lipa

Specjalista w diagnostyce płodu oraz specjalista ultrasonografii w dziedzinie badań prenatalnych.

INFORMACJE

zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje o kolejnych szkoleniach i warsztatach USG